• LOGIN
    • Ostoskori on tyhjä.

HRx 2016 tapahtuman antia: tuottavuutta, analytiikkaa ja luovuutta

Viime viikolla järjestetyssä HRx -tapahtumassa haastettiin miettimään, miten panostukset HR:n saadaan tuottamaan paremmin. Kumppanina tapahtumassa poimimme päivästä muutaman kiinnostavan noston:  

Digitalisoimalla lisää tuottavuutta

Tapahtumassa keskusteltiin paljon siitä, millainen organisaatiorakenne vie yrityksiä seuraavalle vuosikymmenelle. Puhujien teemoissa näkyi HR-toiminnan muutos vanhoista raportoinnin menetelmistä erilaisiin tapoihin sitouttaa henkilöstöä. Myös siirtymä toimistoympäristöistä mobiiliin ja edelleen sosiaaliseen kokemusten maailmaan näkyy vahvasti. Analytiikan ja digitalisoinnin käyttö on keskeistä, kun halutaan lisätä tuottavuutta ja vapauttaa aikaa tulevaisuudessa yhä tärkeämmille sitouttamis- ja valmennustyölle.     

Me Fune Trainerilla ajattelemme, että tulevaisuudessa ajankäyttö oikeisiin asioihin HR-johtamisessa jalostuu yhä enemmän. On realistista, että kaikki digitalisoitavissa oleva tekeminen tullaan ajan saatossa viemään verkkoon. Uskomme, että osaamisen ja koulutuksen digitalisoinnilla, ja palveluidemme avulla, on realistista tavoitella jopa 30% kasvua työn tuottavuudessa. 

Resurssien tehokkaamman ohjaamisen lisäksi, verkkokoulutusten kautta on saatavissa myös monistettavuuden, tasalaatuisuuden ja kustannustehokkuuden kaltaisia hyötyjä mm. perehdytykseen, koulutukseen ja tiedonkulkuun. Jatkuva joustavuus ja saavutettavuus ovat tulleet jäädäkseen ja esimerkiksi koulutuksia voidaan toteuttaa älypuhelimella joustavasti kielestä, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Merkityksellisyys ja monimuotoisuus haastaa muutokseen

Kävimme ständillämme päivän aikana mielenkiintoisia keskusteluja digitalisoinnin toteutuksesta. On nähtävissä, että yritysten on mahdollista saavuttaa mittaviakin kustannussäästöjä koulutusalustaa hyödyntämällä. Muutosjohtamisessa haasteina nähdään mm. tietoturva, seuranta ja kansainvälisyys, jotka verkkoympäristössä on hallittava.

Työn merkityksellisyyden korostuminen ja työn tekemisen monimuotoisuus haastaa meitä joka päivä uudistumaan ja kyseenalaistamaan tuttuja toimintamalleja – tätä työtä jatkamme ilolla!   

5.11.2016

0 responses on "HRx 2016 tapahtuman antia: tuottavuutta, analytiikkaa ja luovuutta"

Leave a Message