• LOGIN
    • Ostoskori on tyhjä.

Osaamisen kehittäminen lisää tuottavuutta

Osaaminen on yksi suomalaisen työelämän tärkeimmistä resursseista ja kaiken kaikkiaan se koostuu työntekijöiden osaamisesta, johtoryhmän osaamisesta sekä yhteystyöverkostoista ja –kumppaneista (TTK, 2016). Erityisesti henkilöstön kouluttaminen on yksi keskeisimmistä toiminnoista jokaisessa yrityksessä, sillä parhain valttikortti yritykselle on osaava henkilöstö. Henkilöstö on yrityksien yksi suurimmista ja tärkeimmistä investoinneista ja henkilöstön tekemät asiat vaikuttavat suoraan yrityksen toimintaan, maineeseen, asiakastyytyväisyyteen ja tuloksiin.

Osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi ja sen tavoitteena on yleensä sekä yrityksen tulosten että yleisen työhyvinvoinnin parantaminen ja se voi olla esimerkiksi uuden tai nykyisen työntekijän perehdyttämistä uusiin työtehtäviin. Lisäksi osaamisen kehittäminen voi olla tarjottavaa lisäkoulutusta, projekteja, mentorointia tai työtehtävien kiertoa (TTK, 2016).

Pertti Laineen kirjoittamassa artikkelissa ”Oppimismahdollisuudet, osaaminen ja työhyvinvointi” (Aikuiskasvatus, 2015) mainitut tutkimustulokset kertovat, että osaamisen kehittämisellä on positiivisia vaikutuksia. Tutkimustulosten mukaan koulutus- ja kehitysmahdollisuudet vähentävät esimerkiksi työstä aiheutuvaa stressiä ja uupumusta. Lisäksi artikkeli mainitsee koulutuksen edesauttavan työtyytyväisyyttä ja yleistä terveyttä.

”The Effect of Training on Employee Performance” tutkimus (Elnaga&Imran, 2013) tukee Laineen artikkelin tuloksia. Tutkimuksen mukaan koulutusohjelmilla sekä työntekijöiden ja yrityksien tuloksilla on positiivinen yhteys. Tutkimuksessa kirjoitetaan siitä, että henkilöstön kouluttaminen on yrityksille ainoa tapa saavuttaa halutut hyvät tulokset. Tutkimus listaa yleisiä koulutuksen hyötyjä, joita on mm.: kasvanut motivaatio ja työtyytyväisyys, parempi osaavuus uuden teknologian kanssa ja vähentynyt työntekijöiden vaihtuvuus. Tutkimuksessa kirjoitetaan myös siitä, että yritys voi parantaa koulutusohjelmien avulla omaa mainettaan, saada kaiken irti työntekijöidensä tiedoista ja taidoista sekä näyttää kuinka sitoutunut se on henkilöstöönsä.

Kokonaisvaltaiseen työsuoritukseen vaikuttavat sekä sisäiset, että ulkoiset tekijät, esimerkiksi yrityskulttuuri, yrityksen rakenne, työnkuva, ryhmädynamiikka ja kehitysarvioinnit (Elnaga&Imran, 2013). On tärkeää, että perehdytystoimet ja muunlainen henkilöstön kouluttaminen on tehokasta – Elnaga ja Imran mainitsevatkin siitä, että mitä kehittyneempiä työntekijöitä, sitä tyytyväisempiä ja motivoituneempia he ovat työhönsä, mikä taas kasvattaa yrityksen tuottavuutta (2013).

Lähteet:

Elnaga, A., Imran, A. (2013) The Effect of Training on Employee Performance. European Journal of Business and Management, 5, 4, 137-144. (PDF)

Laine, P. (2015) Oppimismahdollisuudet, osaaminen ja työhyvinvointi. Aikuiskasvatus, 35, 1, 30-46. (PDF, Doria-tietokanta)

Työturvallisuuskeskus (2016), Hyvä ammattitaito – Työpaikkojen osaamishaaste.

0 responses on "Osaamisen kehittäminen lisää tuottavuutta"

Leave a Message